Tiedämme, että uutta toimintamallia kehitettäessä suurin ponnistus liittyy toiminnan käynnistämiseen ja pilotointiin. Matala Kynnys ry on Joensuussa kesällä 2016 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on toteuttaa ja edelleen kehittää Matala Kynnys -toimintaa Joensuun aluella ja samalla luoda konsepti, joka on monistettavissa alueelliset tarpeet huomioiden ympäri Suomen. Lisäksi tarjoamme konsultointiapua uusille Matala Kynnys -toimintaan mukaan tuleville alueille.

Palvelut ja tuki toiminnan käynnistämiseen:

  • Starttivierailu / -luento toiminnan aloitusvaiheessa (esim. seurojen ja kunnan edustajille)
  • Valmiit materiaalit käyttöön (mm. esittelymateriaalit, lomakkeet, kalenterimallit)
  • Valmis sähköinen järjestestelmä liityttäväksi (matalakynnys.fi ja ilmoittautmisjärjestelmän käyttöoikeus)
  • Nimenkäyttöoikeus
  • Neuvonta yhteistyökumppaniverkoston luomiseen
  • Neuvonta toiminnan budjektin ja kulurakenteen rakentamiseen ja hallintaan