Saavutettavat hyödyt

 • Edullisuus
  • Perheen sosioekonominen asema (tulotaso) ei määritä osallistumisen mahdollisuutta
  • Sitoutumisvapaus; voi kokeilla eri lajeja ilman että on velvoitettu maksamaan kuukausi- tai kausimaksuja
  • Seuratoimintaan sitoutuneet voivat laajentaa harrastuneisuuttaan ilman lisäkustannuksia
  • Mahdollistaa toiminnan kytkemisen osaksi paikallista sosiaalitoimea, avustusjärjestöjä (esim Hope) sekä kotouttamisorganisaatiota

 

 • Harrastamiskirjon monipuolistuminen
  • Pienempiä harrastajamääriä liikuttavat lajit pääsevät myös esille
  • Lapset pääsevät kokeilemaan erilaisia lajeja – ja saattavat löytää ”sen oman jutun”
  • Seurassa harrastavat saavat halutessaan uuden lajin harrastevuorosta lisäharjoitteen
  • Lapset saavat uusia virikkeitä omaehtoiseen vapaa-ajan liikkumiseen (liikunnallinen luovuus ei synny tyhjästä – tai pelikonsolin ohjainta pyörittämällä)

 

 • Harrastehenkisyys ja ei-kilpailullisuus
  • Jokainen osallistuu omalla taitotasollaan! Kilpailullisuus ja/tai teknis-taktiset vaatimukset eivät pelota pois lajin parista
  • Toiminta luo matalan kynnyksen osallistua myös uusille ohjaajille – tarkkoja taito- ja osaamiskriteereitä olennaisempia asioita ovat turvallisuus, innostaminen ja koettua pätevyyttä lisäävät kokemukset
  • Vanhempien ei tarvitse huudella tai tapella katsomossa – eikä myydä mokkapaloja.