Toiminnan synty

Lapsille ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen liikuntatoiminta on saanut alkunsa ennakkoluulottomuudesta, innosta, yhteistyöstä sekä havainnosta, että harrasteliikunnan tarjonnan ja tuottamisen osalta Suomessa on rakenteellinen tyhjiö. Yhtenä liikkeelle työntävänä voimana oli myös huoli lasten ja nuorten liikkumattomuutta ja harrastamattomuutta kohtaan: yhä useammalta nuorelta tuntuu puuttuvan se oma juttu, joka innostaisi liikkeelle, sosiaalistumaan ja antaisi pätevyyden kokemuksia nyt ja tulevissa elämän vaiheissa. Lisäksi sosiaalisen eriarvoistumisen lisääntyminen ja seuraharrastamisen kustannusten samanaikainen kasvu saavat miettimään, että ovatko kaikki samalla viivalla harrastamismahdollisuuksien osalta?

Suomalaisesta liikuntakulttuurille on ominaista, että seurat kantavat pääasiallisen vastuun lasten liikuttamisesta. Liikuntatutkimusten mukaan valtaosa alakouluikäisistä lapsista liikkuukin urheiluseurojen järjestämän organisoidun liikunnan parissa. Seuratoiminnalle valitettavan yleistä on kuitenkin resurssien niukkuus: liikevaihdot määrittävät seuran eteen työskentelevien käsiparien määrän, ja usein nämä muutamat hartiat kannattelevat uuvuttavaa taakkaa.

Seuravetoisessa liikunnan järjestämisessä ja -tarjoamisessa täysin olennaista on määrittää seuran ydintehtävä. Onko se osaamistavoitteista ja kilpailuihin valmistavaa vai puhtaasti harrastetoimintaa. Hyvin harvalla seuralla riittää yksin voimavarat molempien ydintehtävien toteuttamiseen.  Tähän pohjautuen uskomme, että valtaosan seuroista olisi huomattavasti helpompaa osallistua itselleen sopivalla panoksella jo valmiiksi organisoituun kokonaisuuteen, kuin tehdä kaikkea itse.

Liikuntakulttuuriamme leimaava ominaispiirre ovat erilaiset projektit ja hankkeet. Valitettavan usein itse toimintaa olennaisempaa on kirjoittaa hyvältä näyttävä hankekuvaus. Halusimme synnyttää yksinkertaisen, pysyvän toimintamallin, jossa keskiössä on itse toiminta: mukaan lähteminen kaikille tahoille (lapset, seurat, ohjaajat, toiminnan järjestäjät, yhteistyötahot) mahdollisimman helppoa, selkeä toimintaidea ja resurssit itse toimintaan. Matalakynnys -toimintamallin avulla halusimme osoittaa, että vähällä voi saada paljon aikaan, kun useampi antaa pienen palan yhteiseen hyvään ja hallinnolliset kustannukset eivät syö itse toiminnan resursseja.

Näiden taustatekijöiden lisäksi mietimme myös lajien harrastamisen kirjoa Suomessa. Valtalajien (esim. jääkiekko, jalkapallo, salibandy) harrastajamäärät ovat suuria, mutta entä jos se oma laji / mielenkiinnon kohde onkin aivan toisaalla ja omat ominaisuudet sopisivat paremmin vaikka ammuntaan, miekkailuun tai rytmiseen liikuntaan, tanssiin tai muodostelmaluisteluun? Missä on kanava, jossa tämän asian pääsisi testaamaan? Uskomme että lajikirjon moninaistuminen voisi olla positiivinen asia niin kansanterveyden kuin kilpaurheilun näkökulmasta. Voimmeko esimerkiksi odottaa Olympiamenestystä lajeista, joita oikein kukaan lapsista ei ole edes kokeillut?

Tätä kanavaa päätimme lähteä luomaan. Aiempaan taustoitukseen pohjaten olimme vakuuttuneita, että edulliselle, sitoutumisvapaalle, ei-kilpailulliselle ja lajikokeiluja mahdollistavalle harrasteliikunnalle olisi kysyntää ja tarve. Enää ei puuttunut kuin itse toteutus.

Hahmotelma toiminnasta syntyi muutamassa päivässä ja haasteviestit toimitettiin seuroihin jo saman viikon aikana. Ensimmäinen toimintakausi saatiin käyntiin kuukauden päästä: ensimmäisessä Matalakynnys harrastaa -liikuntakalenterissa lapsille tarjottiin Joensuun alueella 10 ilmaista harrastevuoroa viikossa 10 viikon ajan 12 paikallisen urheiluseuran tarjoamana. Vuoroille osallistui 120-150 eri lasta ja liikuntakertoja kertyi kaikkiaan noin 400. Kokemukset ja palaute vankistivat ajatuksiamme toiminnan tarpeellisuudesta. Ensimmäisen toimintakauden kulut olivat pyöreä nolla euroa. Voidaankin täysin rehellisesti sanoa, että Joensuun alueen urheiluseurojen ja siellä työskentelevien ihmisten hyvä tahto ja yhteistyökykyisyys ovat synnyttäneet Matalakynnys -toimintamallin.

Tällä hetkellä Matalakynnys -toiminta on jo kiinteä osa joensuulaista liikuntatarjontaa. Toimintaan osallistui syksyn 2016 (tammi-maalis) aikana miltei 500 eri lasta ja harrastekertoja kertyi yhteensä 1660. Toiminta on palkittu vuoden alueellisena liikuttajana sekä vuoden 2016 järjestö-STARA palkinnolla. Toimintaa organisoi Matala Kynnys Ry, jonka johtokunta koostuu seitsemästä jäsenestä. Hallinnolliset kulut ovat edelleen henkisiä.